VƏTƏNPƏRVƏRLİK MAHİYYƏTİ VƏTƏNƏ MƏHƏBBƏT VƏ ÖZ ŞƏXSİ MARAQLARINI VƏTƏN YOLUNDA QURBAN VERMƏYƏ ƏSASLANAN EMOSİONAL BAĞLILIQDIR. BU BAĞLILIQ HƏM DƏ ÖZÜNÜN MƏNSUB OLDUĞUN MİLLƏTİN ETNİK, MƏDƏNİ, SİYASİ VƏ TARİXİ XÜSUSİYƏTLƏRİNƏ ARXALANAN MİLLİ HİSSİYYAT VƏ YA MİLLİ QÜRURDUR.
Aylar üzrə arxiv: Ноябрь 2012
SÜRƏT HÜSEYNOVU «VURANLARI» TARİX NECƏ VURACAQ?

SÜRƏT HÜSEYNOVU «VURANLARI» TARİX NECƏ VURACAQ?

Tam 20 ildir ki, Azərbaycanda müxalifət iqtidarın siyasətini təkrar edir. El dili ifadə etsək, bu müxalifət iqtidarın əli ilə oynayır. GUNDEMİNFO.AZ olaraq Azərbaycanda iqtidarın da, müxalifətin də hədəfinə çevrilən «Vurulanlar» rubrikasına təqdim edirik: - Onları hər kəs sıradan çıxarmağa çalışır. Amma əslində iqtidarın qara piar maşını onlara qarşı yönəlib və ənənəvi müxalifət də bu siyasətini...
ДЕПОРТАЦИЯ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ ИЗ АРМЯНСКОЙ ССР В 1987-1990 ГОДАХ

ДЕПОРТАЦИЯ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ ИЗ АРМЯНСКОЙ ССР В 1987-1990 ГОДАХ

Депортация азербайджанцев из Армянской ССР мало изучена. Мало кто знает вообще, что в 1987-1990 годах, из Армении были изгнаны около 200000 азербайджанцев. В настоящее время, изгнание из Армянской ССР почти 200 тысяч азербайджанцев, почти забыто. А ведь фактически, в 1987-1990 годах была проведена этническая чистка азербайджанского населения Армянской ССР. В настоящей статье сделана попытка лишь...
БАТАЛЬОН ТРИ СЕМЁРКИ - 777

БАТАЛЬОН ТРИ СЕМЁРКИ — 777

Данное подразделение было создано в январе 1992 года, и его первым командиром был назначен Эльчин Мамедов. Заместителем командира батальона был назначен старший лейтенант Ровшан Акперов. Сам Ровшан Акперов один из наиболее известных азербайджанских командиров во время Карабахской войны. Он сначала окончил военное училище им.Дж.Нахичеванского. После окончания училища, он как тысячи других «нахичеванцев» (так называют себя...
С МОМЕНТА КРОВАВЫХ СОБЫТИЙ В СЕЛАХ ДЖАМИЛЛИ И МЕШАЛИ АСКЕРАНСКОГО РАЙОНА ПРОШЛО 20 ЛЕТ

С МОМЕНТА КРОВАВЫХ СОБЫТИЙ В СЕЛАХ ДЖАМИЛЛИ И МЕШАЛИ АСКЕРАНСКОГО РАЙОНА ПРОШЛО 20 ЛЕТ

В истории Карабахской войны, есть много кровавых страниц, когда армянским боевиками совершались военные преступления против мирного азербайджанского населения. Одними из таких преступлений являются, события произошедшие в селах Дажмилли и Мешали Аскеранского района в декабре 1991 года. К сожалению, данные события мало совещены в истории Карабахской войны и сегодня мало кто знает о тех кровавых событиях,...
ПРОШЛО 20 ЛЕТ С ОПЕРАЦИИ "ДАШАЛТЫ"

ПРОШЛО 20 ЛЕТ С ОПЕРАЦИИ «ДАШАЛТЫ»

Данной операции уделяется много внимания, т.к. неудача в данной операции серьезно повлияла на ход боевых действий. Победа в ходе Дашалтинской операции могла изменить ход войны и позволить нашим войскам перехватить стратегическую инициативу у армян и заставить армянские войска перейти к обороне. Но, после неудачной Дашалтинской операции, азербайджанские войска, в течении продолжительного времени, фактически прекратили проведение...
БОИ В КЕЛЬБЕДЖАРЕ ЗИМОЙ 1994 ГОДА

БОИ В КЕЛЬБЕДЖАРЕ ЗИМОЙ 1994 ГОДА

В конце декабря 1993 года началось крупнейшее азербайджанское наступление в Кельбеджарском районе. Две бригады азербайджанской армии 130 и 701 с боями перешли Муровдагский горный хребет через Омарский перевал и вошли в Кельбаджарский район. 701 бригадой командовал полковник-лейтенант Валех Рафиев, начальником штаба был Нариман Зейналов. Кто командовал 130 бригадой установить не удалось. По разным данным ею...
ТЕР-ТЕРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

ТЕР-ТЕРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

В ночь с 9 на 10 апреля 1994 года на Агдамском и Тер-Терском направлении началось широкомасштабное наступление армянских войск. Замысел наступления состоял в прорыве обороны азербайджанской армии на Агдамском и Тер-Терском направлении, обходе Тер-Тера с юга с выходом в тыл азербайджанских войск, в последовательном захвате самого Тер-Тера и при удачном ходе операции выхода к Барде(к...
İMAM HÜSEYNİN — ŞƏHİDLİK ZİRVƏSİ

İMAM HÜSEYNİN — ŞƏHİDLİK ZİRVƏSİ

  Həzrət Hüseyn h.q. 4-cü il (m. 626) Şaban ayının 3-ü (ya da 4-ü) Mədinə şəhərində dünyaya gəlmişdir. O, Həzrət Əli və Peyğəmbər qızı Xanım Zəhra (s.ə.) — nən kinci övladı idi. Hüseyn ibn Əli öz həyatı boyu zülm və haqsızlığa qarşı mübarizədə şücaət və azadlıqsevərliyi ilə məşhur olmuşdur. Hüseyn ibn Əli uşaqlıq dövrünün altı ilini babası Peyğəmbərin (s) yanında...
ОБРЕЧЕННЫЙ ХОДЖАЛЫ — ДОРОГА К ТРАГЕДИИ (ЧАСТЬ 3)

ОБРЕЧЕННЫЙ ХОДЖАЛЫ — ДОРОГА К ТРАГЕДИИ (ЧАСТЬ 3)

Захват Ходжалы и геноцид Обстоятельства захвата Ходжалы и истребления мирного населения хорошо и детально описаны. Не вижу смысла повторять уже сказанное. Штурм города начался в 23 часа 25 февраля 1992 года. Сначала была проведен массированный обстрел города. После нескольких часов боя, население из города начало бежать в сторону Агдама. Как указано в отчёте правозащитной организации...
ОБРЕЧЕННЫЙ ХОДЖАЛЫ — ДОРОГА К ТРАГЕДИИ (ЧАСТЬ 2)

ОБРЕЧЕННЫЙ ХОДЖАЛЫ — ДОРОГА К ТРАГЕДИИ (ЧАСТЬ 2)

Агдам В обсуждаемый период, в Агдаме располагались все государственные органы, которые могли повлиять на развитие событий в Ходжалы. Так, в Агдаме располагались: постоянное представительство Президента по Карабахской зоне и окрестным районам, управление внутренних дел по Карабахской зоне, командование минобороны по Карабахской зоне с штабом, представительства других государственных органов и ведомств, подразделения МВД и МО. Также...