VƏTƏNPƏRVƏRLİK MAHİYYƏTİ VƏTƏNƏ MƏHƏBBƏT VƏ ÖZ ŞƏXSİ MARAQLARINI VƏTƏN YOLUNDA QURBAN VERMƏYƏ ƏSASLANAN EMOSİONAL BAĞLILIQDIR. BU BAĞLILIQ HƏM DƏ ÖZÜNÜN MƏNSUB OLDUĞUN MİLLƏTİN ETNİK, MƏDƏNİ, SİYASİ VƏ TARİXİ XÜSUSİYƏTLƏRİNƏ ARXALANAN MİLLİ HİSSİYYAT VƏ YA MİLLİ QÜRURDUR.
Günlər üzrə arxiv: Ноя 17, 2012
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ СУРАТ ГУСЕЙНОВ ЯВЛЯЕТСЯ НАЦИОНАЛЬНЫМ ГЕРОЕМ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ СУРАТ ГУСЕЙНОВ ЯВЛЯЕТСЯ НАЦИОНАЛЬНЫМ ГЕРОЕМ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Следя за новостями наших СМИ я очень много раз встречался с заглавием новости или же с текстами где говорилось о том что кто такой Сурат Гусейнов? Что этот человек сделал для своей родины? Я хочу вам сказать кем он является на сегодняшний день и что сделал для своей Родины Азербайджана ! НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ СУРАТ...
ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ ХОТЕЛ И МОГ ИЗМЕНИТЬ СУДЬБУ СЕГОДНЯШНЕГО КАРАБАХА НО ЕМУ НЕ ДАЛИ ДОКОНЧИТЬ НАЧАТОЕ ДЕЛО

ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ ХОТЕЛ И МОГ ИЗМЕНИТЬ СУДЬБУ СЕГОДНЯШНЕГО КАРАБАХА НО ЕМУ НЕ ДАЛИ ДОКОНЧИТЬ НАЧАТОЕ ДЕЛО

События 4 июня 1993 года стали кульминацией той трагической цепи случайностей, которая неминуемо вела страну к политическому краху — алиевской реставрации. Движущей силой этих событий был кризис власти, точнее, безвластия, в котором существовала страна все последние годы. А главным действующим лицом этих событий был Сурет Гусейнов.  К  Сурату Гусейнову персонажу новейшей азербайджанской истории, нет однозначного...
1992- Cİ İL APRELİN 24 - DƏ GƏNCƏ ŞƏHƏRİ YOX OLA BİLƏRDİ

1992- Cİ İL APRELİN 24 — DƏ GƏNCƏ ŞƏHƏRİ YOX OLA BİLƏRDİ

Bu gün Surət Hüseynova Milli Qəhrəman titulunun qaytarılıb qaytarılmaması haqqında böyük söz söhbət gedir. Hərənin ağzından bir avaz gəlir. Elə hərədə ancaq öz avazı səviyyəsində danışır, heç kim ümum bir qəbul olunmuş qaydalara söykənib söz demir. Biri pul alıb, birnin köhnədən ona qarşı düşmənçiliyi var, biri ümid edir ki, belə yazsa ya desə nəsə əldə...
YA OLDUĞUN KİMİ GÖRÜN YA GÖRÜNDÜYÜN KİMİ OL

YA OLDUĞUN KİMİ GÖRÜN YA GÖRÜNDÜYÜN KİMİ OL

Azərbaycan, vətənim mənim! Bu sözləri deyərkən hər bir insan qürur və fərəh hissi duyur! Hər bir insan ilk öncə Ana və Vətən sevgisi hissini anlayır və hiss edir! Məhs onun üçün Ana Vətən deyilir doğulduğun məmləkətə, çünki  Ana qədər əzizdir, Ana qədər doğmadır. Əziz və hörmətli oxuyucular, sosial şəbəkələrin birində keçmiş bir döyüşçünün yazdıgınız  bir...