VƏTƏNPƏRVƏRLİK MAHİYYƏTİ VƏTƏNƏ MƏHƏBBƏT VƏ ÖZ ŞƏXSİ MARAQLARINI VƏTƏN YOLUNDA QURBAN VERMƏYƏ ƏSASLANAN EMOSİONAL BAĞLILIQDIR. BU BAĞLILIQ HƏM DƏ ÖZÜNÜN MƏNSUB OLDUĞUN MİLLƏTİN ETNİK, MƏDƏNİ, SİYASİ VƏ TARİXİ XÜSUSİYƏTLƏRİNƏ ARXALANAN MİLLİ HİSSİYYAT VƏ YA MİLLİ QÜRURDUR.
Günlər üzrə arxiv: Ноя 18, 2012
03-O5-1992-Cİ İLDƏ SÜRƏT HÜSEYNOVUN HƏRBİ ŞURASININ MÜRACİƏTİ

03-O5-1992-Cİ İLDƏ SÜRƏT HÜSEYNOVUN HƏRBİ ŞURASININ MÜRACİƏTİ

Pənah Hüseynovun müsahibəsində Milli Hökumətə ultimatum kimi göstərərək dəfələrlə vurğuladığı Hərbi Şuranın muraciətini axırki tapıb sizlərə təqdim edirik. Sizdə oxuyub tanış ola bilərsiniz. Burada hansı milli hökumətə təzyiqdən söhbət gedir. Bu tarixdə Milli Hökumət var idimi?? Bu da Surət Hüseynovun Milli Hökumətə təzyiqi kimi qələmə verilən bəyanatı!! Rəsmi bəyanatı!! Mənim bu bəyanatı bu qədər vaxtda...
ШУТКА ИСТОРИИ

ШУТКА ИСТОРИИ

  С.Гусейнов — один из немногих азербайджанских политиков, которого активно ненавидят по обе стороны политической баррикады. Нацдеки именно его считают главным виновником их свержения, потому что именно мятеж С.Гусейнова в Гяндже положил начало падению их власти. В то время, как гейдарофилы не могут простить ему октября 1993 года — как можно забыть период, когда алиевская...
ПУТЬ ЛЕГЕНДАРНОГО ПОЛКА: НАЧАЛО

ПУТЬ ЛЕГЕНДАРНОГО ПОЛКА: НАЧАЛО

Говоря об истории Карабахской войны, невозможно не затронуть историю легендарных воинских подразделений азербайджанской армии. Одним из одних таких наиболее отличившихся был 123-й мотострелковый полк (далее 123 МСП), созданный как резерв Генштаба, также известный как «отряд Сурета Гусейнова». Наверное ни об одной другой части не написано и не рассказано столько, как об 123 МСП. Сам боевой...