VƏTƏNPƏRVƏRLİK MAHİYYƏTİ VƏTƏNƏ MƏHƏBBƏT VƏ ÖZ ŞƏXSİ MARAQLARINI VƏTƏN YOLUNDA QURBAN VERMƏYƏ ƏSASLANAN EMOSİONAL BAĞLILIQDIR. BU BAĞLILIQ HƏM DƏ ÖZÜNÜN MƏNSUB OLDUĞUN MİLLƏTİN ETNİK, MƏDƏNİ, SİYASİ VƏ TARİXİ XÜSUSİYƏTLƏRİNƏ ARXALANAN MİLLİ HİSSİYYAT VƏ YA MİLLİ QÜRURDUR.
Günlər üzrə arxiv: Ноя 20, 2012
МИФ ОБ ИЗМЕНЕ СУРАТА ГУСЕЙНОВА В ФЕВРАЛЕ 1993

МИФ ОБ ИЗМЕНЕ СУРАТА ГУСЕЙНОВА В ФЕВРАЛЕ 1993

На моей памяти, в историографии Карабахской войны, бытует такой распространенный миф, что якобы в конце января — начале февраля 1993 года, С.Гусейнов самовольно вывел из Агдеринского района какие-то войска, после чего армяне перешли в наступление. При этом часто называется, что якобы было выведно аж две десантные бригады. Когда С.Гусейнова обвиняли в измене, все время ссылались на...
МЕХМАН АЛЕКПЕРОВ - КОМАНДИР ГЯНДЖИНСКОГО БАТАЛЬОНА 123 ПОЛКА

МЕХМАН АЛЕКПЕРОВ — КОМАНДИР ГЯНДЖИНСКОГО БАТАЛЬОНА 123 ПОЛКА

В эти дни исполняется 55 лет со дня рождения легендарного командира Гянджинского батальона 123 полка Мехмана Алекперова. Мехман Алекпер оглы Алекперов, родился 06.10.1956 года в Гяндже. В 1973 окончил школу. После окончания школы был призван в ряды Советской Армии и проходил службу в ГДР. После окончания военной службы, Мехман поступил на исторический факультет Гянджинского педагогического...
ПУТЬ ЛЕГЕНДАРНОГО ПОЛКА: ВОЗРОЖДЕНИЕ

ПУТЬ ЛЕГЕНДАРНОГО ПОЛКА: ВОЗРОЖДЕНИЕ

В первых числах апреля 1993 года, когда армяне захватили Кельбеджарский район, перед руководством Азербайджана остро встал вопрос защиты Муровдагского хребта. Срочно надо было завладеть высотами Омар и Гюзгю Муровдага, так как армяне могли закрепится на этих высотах, подвести артиллерию и получили бы возможность вести артобстрел городов Ханлар и Гянджа. В этих условиях правительство вновь обратилось...
ÇİNGİZ MUSTAFAYEV - FOTO ALBOM

ÇİNGİZ MUSTAFAYEV — FOTO ALBOM

ÖLÜMÜN TƏRS ÜZÜ

ÖLÜMÜN TƏRS ÜZÜ

Ta uşaqlıqdan Çingizlə bağlı elə hey nəsə qəfil xəbər gəlib üstümüzə. Heç biri də çin çıxmayıb. Lap yuxu ilə reallıq arasında olduğu kimi. Qəribədir ki, onun ən çətin anlarında daim yanında olmuşam. Amma demək istədiklərimi və keçirdiyim hissləri ifadə etmək, kağız üzərinə köçürmək də həddsiz çətindir. Elə bil, təsvir üçün söz kifayət etmir. Hər dəfə...
ÇİNGİZ MUSTAFAYEV -  AZƏRBAYCANIN MİLLİ QƏHRAMANI

ÇİNGİZ MUSTAFAYEV — AZƏRBAYCANIN MİLLİ QƏHRAMANI

  Çingiz Fuad oğlu Mustafayev 1960-cı il avqustun 29-da hərbçi ailəsində anadan olub. 1983-cü ildə Azərbaycan Tibb İnstitutunu bitirib. 1985-ci ildə yaratdığı «Cəngi» birliyindəki fəaliyyəti ilə Azərbaycan gənclərinin lideri səviyyəsinə yüksəlib. Bu Sovet İttifaqında başlanan yeniləşmə prosesinin Azərbaycanda təşəkkül tapan ilk yetkin təzahürü idi. Azərbaycanın mədəni-ictimai həyatında oynmağa başladığı rol Çingiz Mustafayevi islahtçı-novator lider simasında...