VƏTƏNPƏRVƏRLİK MAHİYYƏTİ VƏTƏNƏ MƏHƏBBƏT VƏ ÖZ ŞƏXSİ MARAQLARINI VƏTƏN YOLUNDA QURBAN VERMƏYƏ ƏSASLANAN EMOSİONAL BAĞLILIQDIR. BU BAĞLILIQ HƏM DƏ ÖZÜNÜN MƏNSUB OLDUĞUN MİLLƏTİN ETNİK, MƏDƏNİ, SİYASİ VƏ TARİXİ XÜSUSİYƏTLƏRİNƏ ARXALANAN MİLLİ HİSSİYYAT VƏ YA MİLLİ QÜRURDUR.
Günlər üzrə arxiv: Ноя 26, 2012
İMAM HÜSEYNİN — ŞƏHİDLİK ZİRVƏSİ

İMAM HÜSEYNİN — ŞƏHİDLİK ZİRVƏSİ

  Həzrət Hüseyn h.q. 4-cü il (m. 626) Şaban ayının 3-ü (ya da 4-ü) Mədinə şəhərində dünyaya gəlmişdir. O, Həzrət Əli və Peyğəmbər qızı Xanım Zəhra (s.ə.) — nən kinci övladı idi. Hüseyn ibn Əli öz həyatı boyu zülm və haqsızlığa qarşı mübarizədə şücaət və azadlıqsevərliyi ilə məşhur olmuşdur. Hüseyn ibn Əli uşaqlıq dövrünün altı ilini babası Peyğəmbərin (s) yanında...
ОБРЕЧЕННЫЙ ХОДЖАЛЫ — ДОРОГА К ТРАГЕДИИ (ЧАСТЬ 3)

ОБРЕЧЕННЫЙ ХОДЖАЛЫ — ДОРОГА К ТРАГЕДИИ (ЧАСТЬ 3)

Захват Ходжалы и геноцид Обстоятельства захвата Ходжалы и истребления мирного населения хорошо и детально описаны. Не вижу смысла повторять уже сказанное. Штурм города начался в 23 часа 25 февраля 1992 года. Сначала была проведен массированный обстрел города. После нескольких часов боя, население из города начало бежать в сторону Агдама. Как указано в отчёте правозащитной организации...
ОБРЕЧЕННЫЙ ХОДЖАЛЫ — ДОРОГА К ТРАГЕДИИ (ЧАСТЬ 2)

ОБРЕЧЕННЫЙ ХОДЖАЛЫ — ДОРОГА К ТРАГЕДИИ (ЧАСТЬ 2)

Агдам В обсуждаемый период, в Агдаме располагались все государственные органы, которые могли повлиять на развитие событий в Ходжалы. Так, в Агдаме располагались: постоянное представительство Президента по Карабахской зоне и окрестным районам, управление внутренних дел по Карабахской зоне, командование минобороны по Карабахской зоне с штабом, представительства других государственных органов и ведомств, подразделения МВД и МО. Также...