VƏTƏNPƏRVƏRLİK MAHİYYƏTİ VƏTƏNƏ MƏHƏBBƏT VƏ ÖZ ŞƏXSİ MARAQLARINI VƏTƏN YOLUNDA QURBAN VERMƏYƏ ƏSASLANAN EMOSİONAL BAĞLILIQDIR. BU BAĞLILIQ HƏM DƏ ÖZÜNÜN MƏNSUB OLDUĞUN MİLLƏTİN ETNİK, MƏDƏNİ, SİYASİ VƏ TARİXİ XÜSUSİYƏTLƏRİNƏ ARXALANAN MİLLİ HİSSİYYAT VƏ YA MİLLİ QÜRURDUR.
Günlər üzrə arxiv: Дек 5, 2012
ИНТЕРЕСНО, КТО БУДЕТ ВОЕВАТЬ ЗА СТРАНУ В КОТОРОЙ ГЕРОЕВ НАЗЫВАЮТ ПРЕДАТЕЛЯМИ!?

ИНТЕРЕСНО, КТО БУДЕТ ВОЕВАТЬ ЗА СТРАНУ В КОТОРОЙ ГЕРОЕВ НАЗЫВАЮТ ПРЕДАТЕЛЯМИ!?

Это мы продали Сурета Гусейнова, а не наоборот. Теперь вот сидим и плачем. Все это напоминает мне сказку про Джельсомино в стране лжецов…Зато теперь интересно, кто нибудь будет воевать за страну в которой героев называют предателями? Мне было в то время 16 лет когда я четыре моих одногрупников поехали в Карабах добровольцем. В город Физули, нас не...
İMAM HÜSEYN MƏKTƏBİ

İMAM HÜSEYN MƏKTƏBİ

İmam Hüseyn (ə) kimdir? İmam Hüseyn (ə)-in atası İslamı ilk qəbul edən möminlərin rəhbəri, Allahın Şiri (Döyüşdə olan şücaətinə görə bu ad Allah tərəfindən ona verilmişdir), Peyğəmbər elminin qapısı, yetimlər atası (yetimlərə olan nəvazişindən bu ada layiq olmuşdur) və s. fəzilətlərə layiq olan Həzrət Əli ibn Əbu-Talib, anası: Peyğəmbərin qızı və ciyərinin parası, dünya və...