VƏTƏNPƏRVƏRLİK MAHİYYƏTİ VƏTƏNƏ MƏHƏBBƏT VƏ ÖZ ŞƏXSİ MARAQLARINI VƏTƏN YOLUNDA QURBAN VERMƏYƏ ƏSASLANAN EMOSİONAL BAĞLILIQDIR. BU BAĞLILIQ HƏM DƏ ÖZÜNÜN MƏNSUB OLDUĞUN MİLLƏTİN ETNİK, MƏDƏNİ, SİYASİ VƏ TARİXİ XÜSUSİYƏTLƏRİNƏ ARXALANAN MİLLİ HİSSİYYAT VƏ YA MİLLİ QÜRURDUR.
Aylar üzrə arxiv: Январь 2013
002-Cİ KORPUSUN KOMANDANI SÜRƏT HÜSEYNOV TƏRƏFİNDƏN HAZIRLANMIŞ EHTİYYAT GÜVVƏLƏRİ. SEYFƏLİ HƏRBİ TƏLİM MƏRKƏZİNDƏ BAXIŞ.

002-Cİ KORPUSUN KOMANDANI SÜRƏT HÜSEYNOV TƏRƏFİNDƏN HAZIRLANMIŞ EHTİYYAT GÜVVƏLƏRİ. SEYFƏLİ HƏRBİ TƏLİM MƏRKƏZİNDƏ BAXIŞ.

 
VAQİF QURBANOV ŞƏHİD VƏ BU TORPAĞIN ÖVLADI

VAQİF QURBANOV ŞƏHİD VƏ BU TORPAĞIN ÖVLADI

  Vaqif Qurbanov nəinki təyyaradə, hətta Yevlax şəhərində mənim tərəfimdən 123 alayın yaradılmasında  böyük köməkliyi olub, demək olar ki hərbi biliyi mənə izah edən ilk şəxslərdən biri Vaqif Qurbanov olub, Qarabağ münaqişəsi başlayarkən təbii ki mənim hərbi texnikadan və silah sursatdan anlayışım var idi, amma hərbi hücümların dəf edilməsi və hücüm planlarının hazırlanmasında onun köməyi...
GƏNCƏ BATALYONUN ƏFSANƏVİ KOMANDİRİ MEHMAN ƏLƏKBƏROV KİM OLUB ?

GƏNCƏ BATALYONUN ƏFSANƏVİ KOMANDİRİ MEHMAN ƏLƏKBƏROV KİM OLUB ?

Arxiv materiallardan səhifələr. «Sizi əmin edirəm ki, bütün qüvvəmi Azərbaycanın azadlığı, torpaqlarımızın qorunması uğrunda mübarizəyə sərf edəcəyəm.» Mehman Ələkbərov 1957-cı ildə Gəncə şəhərində anadan olub. Mehman H. Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedoqoji İnstitunun Tarix fakültəsini bitirib. Əvvəl Şamaxıda məktəb direktorunun müavini, sonra isə Gəncədə 1 saylı internat məktəbində və 36 saylı məktəbdə müəllim işləyib. 1990-cı...