Ağdərə-Kəlbəcər döyüş bölgəsinin süqutu haqqında Əzizağa Süleymanov FB səifəsindəki statusunda yazır: “1993-cü ilin fevral ayının 4-5-dən sonra ölkədə daxili siyasi vəziyyət birdən birə kəskin şəkildə dəyişməyə başlamışdı.” Xeyr. Ölkədaxili vəziyyət 1993-cü ilin yanvarın əvvəllərindən, Naxçıvan Ali Soveti Azərbaycan Milli Məclisini qeyrilegitim orqan elan edilməsi haqqında qərar qəbul etdiyindən sonra kəskinləşdi. Naxçıvan Ali Məclisi qəbul etdiyi qərarını...