VƏTƏNPƏRVƏRLİK MAHİYYƏTİ VƏTƏNƏ MƏHƏBBƏT VƏ ÖZ ŞƏXSİ MARAQLARINI VƏTƏN YOLUNDA QURBAN VERMƏYƏ ƏSASLANAN EMOSİONAL BAĞLILIQDIR. BU BAĞLILIQ HƏM DƏ ÖZÜNÜN MƏNSUB OLDUĞUN MİLLƏTİN ETNİK, MƏDƏNİ, SİYASİ VƏ TARİXİ XÜSUSİYƏTLƏRİNƏ ARXALANAN MİLLİ HİSSİYYAT VƏ YA MİLLİ QÜRURDUR.
Günlər üzrə arxiv: Май 8, 2013
SÜRƏT HÜSEYNOV ŞUŞA XƏYANƏTİNİN ÜSTÜNDƏN PƏRDƏNİ GÖTÜRÜR / VİDEO

SÜRƏT HÜSEYNOV ŞUŞA XƏYANƏTİNİN ÜSTÜNDƏN PƏRDƏNİ GÖTÜRÜR / VİDEO

Asəf Quliyev Şuşanın işğalı ilə bağlı nəsə yazmaq fikrində deyildim. Ona görə yox ki, yazmağa söz yoxdur. Ona görə ki, hesab edirdim bu gün hamı yazacaq və ümumi xorda deyilənlər lazımı effekt verməyəcək. Amma “Türkiyənin xəyanəti” yazıma verilən şərhlər məndə yazmaq lazım olduğu qənaətini yaratdı. Bəli, Azərbaycan ona görə Qarabağı itirib ki, xəyanət olub. Bəli,...
ŞUŞA - SƏNSİZ 21-Cİ İL

ŞUŞA — SƏNSİZ 21-Cİ İL

 Şuşa – Azərbaycanın dilbər guşəsi Qarabağda şəhər. Qədim dövrlərdən mövcud olmuş şəhər XIII əsrdə monqollar tərəfindən dağıdılıb. Şuşa şəhəri XVIII əsrin 50-ci illərinin əvvəllərində Qarabağ xanı Pənahəli xan tərəfindən, Şuşa kəndinin yaxınlığında abadlaşdırılaraq yenidən salınıb. İlk çağlarda şəhəri Şuşa adı ilə yanaşı xanın şərəfinə Pənahabad adlandırırdılar. Onun hakimiyyəti illərində, 1757-ci ilə qədər burada çoxlu abidələr...