VƏTƏNPƏRVƏRLİK MAHİYYƏTİ VƏTƏNƏ MƏHƏBBƏT VƏ ÖZ ŞƏXSİ MARAQLARINI VƏTƏN YOLUNDA QURBAN VERMƏYƏ ƏSASLANAN EMOSİONAL BAĞLILIQDIR. BU BAĞLILIQ HƏM DƏ ÖZÜNÜN MƏNSUB OLDUĞUN MİLLƏTİN ETNİK, MƏDƏNİ, SİYASİ VƏ TARİXİ XÜSUSİYƏTLƏRİNƏ ARXALANAN MİLLİ HİSSİYYAT VƏ YA MİLLİ QÜRURDUR.
Günlər üzrə arxiv: Май 10, 2013
VƏTƏNİN ƏN AĞIR VƏ MÜHARİBƏNİN ƏN ŞİDDƏTLİ ZAMANLARINDA - 1992 - Cİ İLDƏ - AZƏRBAYCANDA OLUBLARMI?

VƏTƏNİN ƏN AĞIR VƏ MÜHARİBƏNİN ƏN ŞİDDƏTLİ ZAMANLARINDA — 1992 — Cİ İLDƏ — AZƏRBAYCANDA OLUBLARMI?

Bu günlərdə 1992-ci ildə islah əmək koloniyalarından buraxılan dustaqlarla bağlı polemika gedirdi. Millət vəkili Əli Hüseynlinin cavabını nə qədər qəribə də olsa  hökumət yönlü  »Kaspi» qəzetində İskəndər Həmidov verdi. Bizdə Teref.info olaraq bu müsahibələrdə 123 — cü alayın adı hallandığı üçün, 123- cü alayın qərərgah rəisi N. Bayramova müraciət etdik. Sual — Nazim bəy mediada...
QƏHRƏMANLIQ SƏLNAMƏSİ! SİLAH VƏ SƏNGƏR QARDAŞLARIMA… HEÇ KİM VƏ HEÇNƏ UNUDULMAYIB!

QƏHRƏMANLIQ SƏLNAMƏSİ! SİLAH VƏ SƏNGƏR QARDAŞLARIMA… HEÇ KİM VƏ HEÇNƏ UNUDULMAYIB!

Nazim Rauf oğlu Bayramov — Tank qoşunları hərbi məktəbini qurtarıb. SSRİ ordusundan 2- ci qrup əlillik tərxis olunub. 1988- ci ildə əlil olmasına rəğmən erməniləri silahlılarının hücumlarına cavab verən azərbaycan könüllülərinə kömək etmək üçün Rusiyadan Azərbaycana gəlib. OMON- da zirehli batalyonun komandiri, 123- cü alayın batalyon komandiri, 123- cü alayın qərərgah rəisi olub. Qarabağda gedən...