1993-cü ildə Gəncədə baş vermiş silahlı atışmalarla bağlı olaraq maraqlı araşdırmalar aparıb. Əldə etdiyimiz məlumatlar kifayət qədər ilgincdir. Mehman Ələkbərov, Gəncə batalyonunun komandiri, ermənilərin məşhur “ Arabo” batalyonunun qalibi, mənim səngər dostum. Keçirdiyi uğurlu əməliyyatlara görə iki dəfə Milli Qəhrəmanlığa təqdim olunmuş və haqq etdiyi adı ala bilməyən, ermənilərin milli düşməıni sayılan şəhid qardaşımız. Əslində...