VƏTƏNPƏRVƏRLİK MAHİYYƏTİ VƏTƏNƏ MƏHƏBBƏT VƏ ÖZ ŞƏXSİ MARAQLARINI VƏTƏN YOLUNDA QURBAN VERMƏYƏ ƏSASLANAN EMOSİONAL BAĞLILIQDIR. BU BAĞLILIQ HƏM DƏ ÖZÜNÜN MƏNSUB OLDUĞUN MİLLƏTİN ETNİK, MƏDƏNİ, SİYASİ VƏ TARİXİ XÜSUSİYƏTLƏRİNƏ ARXALANAN MİLLİ HİSSİYYAT VƏ YA MİLLİ QÜRURDUR.
Günlər üzrə arxiv: Июн 20, 2013
SÜRƏT HÜSEYNOV DOSTLARI, KEÇMİŞ ƏSGƏRLƏRİ, DÖYÜŞCÜLƏRİ ÜÇÜN DAİMA ƏZİZ İNSAN, CİDDİ KOMANDİR, SƏMİMİ DOST OLACAQDIR!

SÜRƏT HÜSEYNOV DOSTLARI, KEÇMİŞ ƏSGƏRLƏRİ, DÖYÜŞCÜLƏRİ ÜÇÜN DAİMA ƏZİZ İNSAN, CİDDİ KOMANDİR, SƏMİMİ DOST OLACAQDIR!

Surət Hüseynov uşaqlığından öz çılğın xasiyyətiylə dostları və həmyaşıdlarından fərqlənirdi. İllər keçsə də S. Hüseynov öz çılğın, təvazökar və qaradinməz xasiyyətini unutmadı . Onu tanıyanlar onu həm ciddi, həm mərhəmmətli, insanlara öz köməyini əsirgəməyən bir insan kimi tanıyıblar. Onun adı çəkiləndə hər kəsdə istər istəməz bir emosiya yaranıb. Sanki hansısa çəkindiyi insanın adı çəkilir. Çünki...
AZƏRBAYCAN ORDUSU QARABAĞI NECƏ AZAD EDİRDİ?

AZƏRBAYCAN ORDUSU QARABAĞI NECƏ AZAD EDİRDİ?

1992-ci ilin iyununda aparılan uğurlu əməliyyatlar müharibənin taleyini həll edəcəkdi 1992-ci il Azərbaycan Ordusunun keçirdiyi hücum əməliyyatlarının strateji hədəfi — Qarabağ Hərbi Əməliyyatlar Səhnəsində mühüm hərbi əhəmiyyəti olan Qarabağ dağ silsiləsinin 1992-ci ilin noyabrına qədər tutulması idi. Bu, keçmiş DQMV-nin əhalisinin ən çox və sıx yaşadığı Ağdərə, Əsgəran, Xocalı, Xankəndi rayonları üzərində bizim hərbi nəzarətimizi...