VƏTƏNPƏRVƏRLİK MAHİYYƏTİ VƏTƏNƏ MƏHƏBBƏT VƏ ÖZ ŞƏXSİ MARAQLARINI VƏTƏN YOLUNDA QURBAN VERMƏYƏ ƏSASLANAN EMOSİONAL BAĞLILIQDIR. BU BAĞLILIQ HƏM DƏ ÖZÜNÜN MƏNSUB OLDUĞUN MİLLƏTİN ETNİK, MƏDƏNİ, SİYASİ VƏ TARİXİ XÜSUSİYƏTLƏRİNƏ ARXALANAN MİLLİ HİSSİYYAT VƏ YA MİLLİ QÜRURDUR.
Aylar üzrə arxiv: Июнь 2013
QARABAĞ MÜHARİBƏSİ MİFLƏRİ

QARABAĞ MÜHARİBƏSİ MİFLƏRİ

Qarabağ müharibəsi haqqında danışılanlara rast gəldikcə, ən yeni hərb tariximiz sahəsində cəmiyyətimizi maarifləndirməyə kəskin ehtiyac olmasına əmin oldum. Bəziləri bu mövzunu qeyri-aktual hesab etsələr də, torpaqlarımızın işğaldan azad olunması vəzifəsi aktuallığını saxlamaqdadı və deməli, cəmiyyətimizi maariflədirməyə də ehtiyac var. Tarixini doğru dürüst mənimsəməyən millətlər gələcəkdə keçmişin səhvlərini təkrarlamağa məhkumdurlar. Bunları nəzərə alaraq, Qarabağ müharibəsi tarixini...
4 AYIN UĞURU

4 AYIN UĞURU

1991-ci ilin sonlarından 1992-ci ilin iyununa qədər Ermənistan hərbi birləşmələri Azərbaycanın Ağcakənd, Xocalı, Şuşa və Laçın rayonlarını, Qarabağın azərbaycanlılar yaşayan bir çox kənd və qəsəbələrini işğal etmişdilər. Ancaq 1992-ci ilin mayında Azərbaycanın vətənpərvər və qeyrətli oğulları silaha sarılaraq, amansız düşmənə qarşı birləşib, sinə gərmiş və Qarabağ və ətraf rayonların böyük hissəsini azad etmişdilər. Səhifəmizdə 12...
НАЧАЛО КАТАСТРОФЫ (ЧАСТЬ 3-Я)

НАЧАЛО КАТАСТРОФЫ (ЧАСТЬ 3-Я)

В ночь с 04 на 05 февраля 1993 года армянские формирования, перейдя в наступление на Агдеринском направлении, захватили села Чылдран, Погосогомер, Вагуас и Арутюнагомер. Наступление армянских войск стало полной неожиданностью для командования азербайджанских войск в Агдеринском районе. Под их ударами наша оборона начала рассыпаться. 05.02.1993 года командир 703 бригады Н.Садыхов позвонил командиру 2 армейского корпуса...
НАЧАЛО КАТАСТРОФЫ (ЧАСТЬ 2-Я)

НАЧАЛО КАТАСТРОФЫ (ЧАСТЬ 2-Я)

План зимнего наступления 1993 года был разработан Генштабом. В ходе наступления, было решено нанести удар в 2-х направлениях и разделить группировку на две части: - одну, наиболее боеспособную, вместе 123 полком направить на направление Агдере, с задачей закрепится на рубеже Ванк-Арачадзор. Командование этой части группировки возложили на командира направления Н. Садыхова, он же командир 703...
НАЧАЛО КАТАСТРОФЫ (ЧАСТЬ 1-Я)

НАЧАЛО КАТАСТРОФЫ (ЧАСТЬ 1-Я)

После окончания боев в районе Лачинского коридора в середине октября 1992 года, на фронте наступило затишье. Азербайджанским командованием, было принято решение, в связи с наступлением холодов и плохой погоды, приостановить активные наступательные операции и начать подготовку к массированному наступлению весной 1993 года. До конца 1992 года боевые действия в Карабахе приняли преимущественно позиционный характер. В...