Qarabağ müharibəsinin həqiqi tarixini cəmiyyətimizin biməsi üçün- “AXC(«milli hökümət») İQTİDARA GƏLƏN KİMİ UĞURLU YAY HÜCUM KAMPANİYASINA BAŞLADI” mifinə aydınlıq gətirməyi zəruri hesab edirəm. Həqiqəti bilmək, onun yerini yalan və uydurmaların doldurmaması üçün lazımdı; ikincisi, bu biliksiz, müharibə zamanı dövlətimizin siyasətini və müharibənin gedişinin məntiqini öyrənib, düzgün dərk etmək mümkün deyil. Başlanğıcı AXC-nin iqtidara gəlişinə təsadüf...