Cəmiyyətimizdə ən çox yayılmış və əksəriyyət tərəfindən həqiqət kimi qəbul olunan  “4 İYUN 1993-CÜ İLDƏ 709-CU BRİQADA GƏNCƏDƏ QİYAM QALDIRMIŞDI” MİFİ. 4 iyun 1993-cü il Gəncədə baş vermiş hadisələr 2 hissədən ibarətdi. 1-ci hissəsi- 4 iyun səhər 5.50-dən başlanmış və saat 13 qədər davam edən, iqtidarın həyata keçirdiyi, “Tufan” əməliyyatı; 2-ci hissəsi- “Tufanın” nəticəsində Gəncədə...