Cəmiyyətimizdə ən çox yayılmış və əksəriyyət tərəfindən həqiqət kimi qəbul olunan  “4 İYUN 1993-CÜ İLDƏ 709-CU BRİQADA GƏNCƏDƏ QİYAM QALDIRMIŞDI” MİFİ S. Hüseynov dövlət adından dedi ki, “bir daha belə anlaşızmazlıq təkrarlanmayacaq. Siz gərək rəsmi h/h-nin qulluqçuları olasız ki, aranızdan yaralananlar və şəhid olanların ailələri dövlət yardımını ala bilsinlər.” 3 aprel 93-cü ildə zabitlər və...