VƏTƏNPƏRVƏRLİK MAHİYYƏTİ VƏTƏNƏ MƏHƏBBƏT VƏ ÖZ ŞƏXSİ MARAQLARINI VƏTƏN YOLUNDA QURBAN VERMƏYƏ ƏSASLANAN EMOSİONAL BAĞLILIQDIR. BU BAĞLILIQ HƏM DƏ ÖZÜNÜN MƏNSUB OLDUĞUN MİLLƏTİN ETNİK, MƏDƏNİ, SİYASİ VƏ TARİXİ XÜSUSİYƏTLƏRİNƏ ARXALANAN MİLLİ HİSSİYYAT VƏ YA MİLLİ QÜRURDUR.
Aylar üzrə arxiv: Октябрь 2013
MÜSTƏQİL AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BAŞ NAZİRLƏRİ

MÜSTƏQİL AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BAŞ NAZİRLƏRİ

1991-ci ildə Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa edəndən bu yana – 22 il ərzində Baş nazir kreslosunda 10 nəfər əyləşib. Bu 22 ilin 17 ili indiki Baş nazir Artur Rasizadənin payına düşür. O, 1996-ci ildən bəri yalnız 2003-cü ildə 3 aylıq fasilə istisna olmaqla Azərbaycan hökumətinə rəhbərlik edir. 1991-ci ildən 1996-cı ilə qədər – 5...
SÜRƏT HÜSEYNOVA QARŞI UYDURULMUŞ YALANLARA DOĞRU CAVABLAR / 4-CÜ HİSSƏ

SÜRƏT HÜSEYNOVA QARŞI UYDURULMUŞ YALANLARA DOĞRU CAVABLAR / 4-CÜ HİSSƏ

 «DQR» ordusu heç zaman dinc dayanmayıb” «Bu günlərdə Ermənistanın keçmiş prezidenti Ter-Petrosyanın müşaviri vezifəsini tutmuş Aşot Manuçaryanın Heydər Əliyev və Ermənistan rəhbərliyi arasında qəribə münasibətlər haqda açıqlama verib. Bu açıqlamanın bir hissəsinə — «Ağdam istiqamətində cəmləşən “Qarabağ ordusu” hərbi əməliyyatları dayandırmışdı ki, Surət Hüseynovun briqadası Bakıda Heydər Əliyevin təhlükəsizliyini təmin edə bilsin» epizoduna Azərbaycan ordusunun...