1991- ci ilin sonu, 1992-ci ilin əvvəllərində Xocavənd rayonunun Tuğ, Salakətin və Axullu kəndləri işğal olunduqdan sonra Füzuli rayonunda erməni silahlı birləşmələrinə qarşı 3 özünümüdafiə batalyonu təşkil olunmuşdu ki, bunlar 814, 839 və 848 saylı batalyonlar idi. 1992- ci ilin mart ayında həmin batalyonlardan ibarət 860 saylı hərbi hissə — polk təşkil olundu 1992-ci ilin...