Artıq 21 ildir ki, 4 iyun 1993-cü ildə  Gəncədə baş vermiş hadisələr nəticəsində  hakimiyəti itirmiş qüvvələr bu hadisələri “qiyam” və “dövlət çevrilişi” adlandırır,  var gücləri və bütün vasitələrlə bu böyük yalanı  cəmiyətimizə həqiqət kimi aşılayırlar. 4 iyun 1993-cü il Gəncə hadisələri barədə, “709-cu briqadanın qiyamı” və  “1993-cü ilin aprelində yaradılmış “Hərbi Birliyin” dövlətə meydan oxuması” kimi versiyalar əsl...