VƏTƏNPƏRVƏRLİK MAHİYYƏTİ VƏTƏNƏ MƏHƏBBƏT VƏ ÖZ ŞƏXSİ MARAQLARINI VƏTƏN YOLUNDA QURBAN VERMƏYƏ ƏSASLANAN EMOSİONAL BAĞLILIQDIR. BU BAĞLILIQ HƏM DƏ ÖZÜNÜN MƏNSUB OLDUĞUN MİLLƏTİN ETNİK, MƏDƏNİ, SİYASİ VƏ TARİXİ XÜSUSİYƏTLƏRİNƏ ARXALANAN MİLLİ HİSSİYYAT VƏ YA MİLLİ QÜRURDUR.
Günlər üzrə arxiv: Июн 7, 2014
FƏRƏC QULİYEVİN ƏBÜLFƏZ ELÇİBƏYİN İRADƏSİ ƏLEHİNƏ VERDİYİ BƏYANATIN SİRRİ

FƏRƏC QULİYEVİN ƏBÜLFƏZ ELÇİBƏYİN İRADƏSİ ƏLEHİNƏ VERDİYİ BƏYANATIN SİRRİ

Gəncə hadisələrinin ildönümdür və «qiyamçı polkovnik» adlandırılan Surət Hüseynovun ən yaxın silahdaşlarından olmuş 709 saylı hərbi hissənin keçmiş qərargah rəisi, polkovnik-leytenant Nazim Bayramov bir neçə gündür ki,Moderator.az-a maraqlı yazılar göndərir. Onun növbəti yazısını təqdim edirik: moderator.az/?xeber=47469 Fevralın 8-i 1993-cü ildə Azərbaycan prezidenti  Əbülfəz Əliyev  gözlənilmədən Tofiq Seyidovu AXC İcraiyyə Komitəsinin (İK) sədri vəzifəsindən azad edir və...
SÜRƏT HÜSEYNOVU ZƏRƏRSİZLƏŞDİRMƏ ƏMƏLİYYATININ AĞIR NƏTİCƏLƏRİ

SÜRƏT HÜSEYNOVU ZƏRƏRSİZLƏŞDİRMƏ ƏMƏLİYYATININ AĞIR NƏTİCƏLƏRİ

Gəncə hadisələrinin ildönümdür və «qiyamçı polkovnik» adlandırılan Surət Hüseynovun ən yaxın silahdaşlarından olmuş 709 saylı hərbi hissənin keçmiş qərargah rəisi, polkovnik-leytenant Nazim Bayramov bir neçə gündür ki,Moderator.az-a maraqlı yazılar göndərir. Onun növbəti yazısını təqdim edirik: Əvvəli moderator.az/?xeber=47380 1992-ci ilin iyun-oktyabr aylarında Qarabağ ərazisinin 52%-i — Şaumyan rayonu, Ağdərənin böyük hissəsi, Laçın rayonu (şəhər istisna olmaqla), ümumilikdə...
SÜRƏT HÜSEYNOVUN BİRİNCİ QARABAĞ MÜHARİBƏSİNDƏ XƏRCLƏDİYİ PULLARIN KİÇİK STATİSTİKASI

SÜRƏT HÜSEYNOVUN BİRİNCİ QARABAĞ MÜHARİBƏSİNDƏ XƏRCLƏDİYİ PULLARIN KİÇİK STATİSTİKASI

4 iyun Gəncə hadisələri ilə bağlı belə sualın da verilməsi doğrudur ki, “lap tutaq ki, 709-cu briqadanın əsgərləri və zabitləri qiyam etməmişdilər, günahsız idilər. Məgər onlar müdafiə nazirinin bir işarəsinə belə tabe olub, silahları təhvil verməli deyildilərmi?”  Bəli, 4 iyunda 709-cu briqada hadisələrin müəyyən mərhələsində - yəni, hökümət qoşunlarının silah tətbiq etməsindən sonra, silahlı müqavimət göstərdi. Ancaq...