Aşurada nənəm bizi Bakının Göy Məscidinə aparardı. Məscidin qabağında partiya nəzarəti, komsomol nəzarəti, milis, dtk, azyaşlı uşaqlarla iş üzrə rayon komisiyası və sonra “aktivistlər”- könüllü köməkçilər- iki-iki, üç-üç dayanırdılar, bəzən gələnlərin fotoşəklini çəkirdilər, videoyazılar aparırdılar. O zaman milli ənənələrimizdən biri kimi qəbul etdiyimiz(və bu əslində də beləymiş)Aşura əzadarlığına görə təgiblər bizdə daxili etiraz oyadırdı. Buna...