Seçki(səsvermə) səfərbərliyi Hörmətli qazi qardaşlarım, ictimai-siyasi fəallar, vətənpərvərlər!  Siz dövlətimiz və millətimiz üçün təhlükə anında canını ön cəbhələrdə, döyüş meydanında birbaşa güllə, mərmi, od-alova sipər etmiş- xalqın bütün təbəqələrindən, şəhərli, kəndçi, ziyalı, müəllim, bənna, idmançı və b., ölkənin bütün regionlarından- millətin öndərləri, milli dövlətimizin əsl sahiblərisiniz. Bu, tərif ya imtiyaz deyil- böyük məsuliyətdir.  Bu gün...